Begrippen die beginnen met ”V”

Kies de beginletter van het begrip dat u zoekt

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Valutarisico

Het risico dat een belegger in valuta loopt dat de waarde van die valuta verandert ten opzichte van de eigen valuta.

VEB

De vereniging voor effectenbezitters is een vereniging die met name de juridische kant van het effectenbezit behartigt. Ook worden aandeelhouders vertegenwoordigd op jaarvergaderingen. Het lidmaatschap is voor effectenbezitters zeker aan te raden.

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer, ook wel asset genoemd, is de algemene term voor het beheren van een portefeuille van een groep assets, zoals aandelen, obligaties of kas.

Volatiliteit

Maatstaf voor de dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse afwijking naar boven of naar beneden van een berekende prijs- dan wel koersreeks ten opzichte van het gemiddelde. Bij beleggers is volatiliteit een maatstaf voor het risico dat gelopen wordt.

Voorkennis

Het van te voren bekend zijn met ontwikkelingen die de koers kunnen beïnvloeden, terwijl anderen daarmee nog niet bekend zijn. In de Wet Toezicht Effectenverkeer staat dat handelen met voorkennis verboden is. De wet is aangevuld door een algemene maatregel van bestuur waarin sinds 1 januari 1999 een aantal uitzonderingen wordt opgesomd.