Begrippen die beginnen met ”R”

Kies de beginletter van het begrip dat u zoekt

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Renterisico

Het risico van veranderingen van de rente in de markt. Rente is de prijs voor het lenen van geld. Stijgt de rente? Dan daalt de prijs van obligaties. Hierdoor zal het rendement van de obligaties hetzelfde zijn als dat van een obligatie die wordt uitgegeven op de primaire markt tegen de nieuwe hogere rente. 

Risicopremie

Risicopremie is het rendement dat een belegger op een belegging of investering eist minus de risicovrije rente. Met de risicopremie ziet de belegger hoe hoog de vergoeding is voor het lopen van risico op een belegging. De risicopremie wordt veel gebruikt bij de analyse van obligaties. 

Royeren

Het doorhalen/beëindigen van een aan- of verkooporder.