Begrippen die beginnen met ”P”

Kies de beginletter van het begrip dat u zoekt

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Passief beleggen

Hieronder kan worden verstaan indexbeleggen of buy and hold beleggen. Het is gericht op het zo laag mogelijk houden van de transactiekosten.

Perpetual

Perpetual is een ander woord voor eeuwigdurend. Perpetual wordt bij obligaties gebruikt die vooraf geen vastgestelde looptijd hebben.

Preferent aandeel

Aandeel, dat voorrang geniet boven een gewoon aandeel. Bijv. Bij winstverdeling of benoeming van bestuursleden.

Prospectus

Een prospectus is een formele verklaring van een fonds en wordt uitgegeven voordat de aandelen worden aangeboden aan het publiek. In deze verklaring zet het fonds zijn doelstelling, de kosten, en andere feiten die de belegger moet weten om een geïnformeerde beslissing te nemen.

Putoptie

De putoptie geeft de houder het recht om gedurende een bepaalde periode of op een precies ogenblik een bepaalde hoeveelheid van een financieel actief te verkopen tegen een overeengekomen prijs. De tegenpartij, de koper, verbindt zich ertoe de overeengekomen hoeveelheid tegen die uitoefenprijs te kopen als de houder zijn recht uitoefent.