Begrippen die beginnen met ”M”

Kies de beginletter van het begrip dat u zoekt

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Margin


De `margin` is het vereiste bedrag aan dekking, dat moet worden gedeponeerd bij het ongedekt schrijven van call-opties en het schrijven van put-opties.

Marktrente


De prijs voor het (uit)lenen van kapitaal voor een bepaalde periode. Die prijs wordt door verschillende factoren beïnvloed. Bij de vraag naar kapitaal loopt de rente op, bij aanbod van kapitaal daalt ze. Indien vraag en aanbod elkaar in evenwicht houden, blijft de rentestand gelijk.

Marktrisico

Risico samenhangend met fluctuaties in beurskoersen en-of rentevoeten. Het marktrisico uit zich in grote tussentijdse koersschommelingen.

Midkap

Ook wel AMX index genoemd. Hier worden de middelgrote aandelen verhandeld, welke niet op de AEX index voorkomen. Bekende fondsen zijn BAM, SNS Reaal en Boskalis.

MiFiD


De afkorting van Markets in Financial Instruments Directive. Dit is de Europese regelgeving op het gebied van beleggingen, waaraan iedere financiële instelling zich moet houden. Hier staan ook gedragsregels in, bijvoorbeeld voor de zorgplicht.

Mixfonds


Een mixfonds combineert aandelen, obligaties en eventueel kas met als doel een rendement te behalen in combinatie met een gematigd risico. Normaal gesproken doet een mixfonds het in een bear markt beter dan een aandelenfonds, en in een bull markt slechter.

Monetair beleid

Beleid dat ervoor zorgt dat het geld zijn functies goed kan vervullen. Inflatiebestrijding en een stabiele wisselkoers zijn de belangrijkste doelstellingen. Zie ook centrale bank , disconto , geldfuncties en kredietrestrictie .

MSCI Index

Afkorting voor Morgan Stanley Capital International. Dit is een onafhankelijk Amerikaans beleggingsinstituut dat van alle belangrijke beleggingsgebieden in de wereld een index berekent.