Begrippen die beginnen met ”K”

Kies de beginletter van het begrip dat u zoekt

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Koers

Op de effectenbeurs worden aandelen, obligaties e.d. verhandeld. De prijs per stuk van deze aan- en verkopen noemt men de koers.

Koersreactie

Prijsdaling die optreedt na een periode van koersstijging. Vaak als gevolg van het verkopen van stukken door degenen die winst willen nemen.

Koersrendement

De waardestijging van aandelen in verhouding tot de koers waartegen zij zijn verkocht.

Koersrisico

Het risico dat de koers van een beleggingsproduct een onverwachte (en meestal ongewilde) beweging maakt, waardoor een belegger verlies maakt.

Koerssprong

We spreken van een koerssprong als we in een rustige markt plotseling met een forse stijging van de koers te maken krijgen, zeker als deze gepaard gaat met een flink volume.

Koersval

Ineenstorting van de beurs

Koersverlies

Het verlies dat een belegger lijdt als de koersen van de effecten, derivaten of andere beleggingsmogelijkheden op een lager punt belanden dan waarvoor is gekocht.

Koerswinst

Een koerswinst is de winst gemaakt op de verkoop van een belegging. Het verlies op de verkoop wordt een koersverlies genoemd

Koers-winstverhouding

Verhouding tussen koers en nettowinst per aandeel.