Begrippen die beginnen met ”J”

Kies de beginletter van het begrip dat u zoekt

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Jaarrekening

De balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting die een onderneming na afloop van een boekjaar verplicht is op te maken. De jaarrekening moet een getrouw inzicht geven in de financiƫle positie van de onderneming en wordt om die reden meestal door een accountant opgesteld.

Joint venture

Samenwerkingsverband tussen organisaties, meestal gericht op een bepaald project. Letterlijk: gezamenlijk ondernemen zonder dat een van de organisaties een meerderheidsbelang heeft.

Junk bonds

Een junk bond (ook wel 'rommelobligatie' genoemd) is een term die in de financiële wereld gebruikt wordt om een risicovolle obligatie met een hoog rendement (high yield) aan te duiden.