Begrippen die beginnen met ”G”

Kies de beginletter van het begrip dat u zoekt

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
Garantiefonds

Een garantiefonds is een gestructureerd product. Het biedt een bepaalde garantie op de hoofdsom van het fonds. Bijvoorbeeld dat een belegger in ieder geval een bepaald percentage van de hoofdsom terugkrijgt. Of dat een belegger gegarandeerd de hoofdsom terugkrijgt plus een bepaald rendement.

Gestructureerde producten

Een gestructureerd product is een zogenaamd samengesteld product. Dit betekent dat het bestaat uit verschillende beleggingsproducten. Bijvoorbeeld opties en obligaties. Door bijvoorbeeld gedeeltelijk in obligaties te beleggen, loopt een belegger waarschijnlijk minder risico.

Goud

Goud kent vier toepassingen: het wordt technisch gebruikt; er worden siervoorwerpen van gemaakt; het dient als belegging; het speelt een rol als monetaire reserve. In de afgelopen jaren is de betekenis van de twee laatstgenoemde toepassingen duidelijk verminderd. Beleggingen in goud leveren geen rente of dividend op. In tegenstelling tot beleggingen in obligaties en aandelen. De daling van de goudprijs heeft het rendement negatief benvloed. De monetaire betekenis van het goud ligt uitsluitend nog in de officiële goud- en deviezenreserve. Maar ook daarin speelt het goud een steeds kleinere rol. Veel westerse banken verkopen daarom delen van hun goudvoorraad