Begrippen die beginnen met ”C”

Kies de beginletter van het begrip dat u zoekt

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Calloptie

Optie die het recht verschaft om aandelen in een onderneming te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een bepaalde periode.

Centrale bank

Instelling die in het bank- en monetair systeem van een land een centrale positie inneemt, omdat ze o.m. het monopolie bezit van het uitgeven van bankbiljetten, bepaalt hoeveel geld er in omloop mag zijn, en het disconto vastgelegd. Meestal gebeurt dit in overleg met de politieke overheid.

Claimemissie

Emissie waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij inschrijving op de emissie.

Converteerbare obligatie

Een obligatielening die onder bepaalde voorwaarden, op een bepaalde datum inwisselbaar is in een ander soort effecten, meestal aandelen van de uitgevende instelling. Een converteerbare obligatie noemt men ook wel convertible bond.